Vásároljon karácsonyi ajándékokat teljesen gondtalanul. A megrendelt árut 2023. január 31-ig visszaküldheti cserére vagy pénzvisszatérítésre.

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

SJS Distrib s.r.o. gazdasági társaság

(székhelye: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Szlovák Köztársaság)

azonosító száma: 50662759

cégjegyzés: Zsolnai Járásbíróság cégjegyzékében, Sro részlegen, cégjegyzékszám: 66932/L-Zbl

termékértékesítés internetes online webáruház révén a következő honlapon: https://outdoorlive.hu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A SJS Distrib s.r.o. (székhelye: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Szlovákia, azonosítószáma: 50662759, EU-adószáma: SK2120411876 – a továbbiakban „eladó“) társaság jelen kereskedelmi feltételei (a továbbiakban „kereskedelmi feltételek”) a polgári törvénykönyvről szóló 2012. évi 89. törvény 1751.§ (1) bekezdése értelmében a szerződő felek adásvételi szerződés (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) alapján vagy azzal kapcsolatban keletkezett kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák, amely adásvételi szerződés eladó és egy másik természetes vagy jogi személy között jött létre (a továbbiakban „vevő”) eladó internetes webáruháza révén. Eladó internetes webáruházát a https://outdoorlive.cz/ internetes címen (a továbbiakban „weboldal”) üzemelteti, mégpedig webes felület révén (a továbbiakban „a webáruház webes felülete”).

1.2. A kereskedelmi feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a terméket vásárolni tervező személy jogi személy, vagy olyan személy, aki a termék megrendelésekor a vállalkozói tevékenysége keretében vagy hivatása önálló teljesítése keretében jár el.

1.3. A kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezésekről a felek az adásvételi szerződésben állapodhatnak meg. Az adásvételi szerződésben eltérő megállapodások előnyt élveznek a kereskedelmi feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a kereskedelmi feltételek magyar nyelven készültek. Az adásvételi szerződés kizárólag magyar nyelven készülhet.

1.5. A kereskedelmi feltételeket eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. A jelen rendelkezés nem érinti a korábbi kereskedelmi feltételek hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 1. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

2.1. A termék bármilyen bemutatása a webáruházban csak tájékoztató jellegű és eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre a termékekre. A polgári törvénykönyv 1732.§ (2) bekezdésének rendelkezéseinek alkalmazásától a felek eltekintenek.

2.2. A webáruház tartalmazza a termékről szóló információkat, ideértve az egyes termékek árát is. A felajánlott termékek ára általános forgalmi adóval együtt értendő. A termék értékesítési ajánlat és ezen termék ára addig marad érvényben, amíg a webáruházban látható. Ez nem érinti eladó adásvételi szerződéskötési lehetőségét egyénileg megállapodott feltételek esetén.

2.3. A webáruház tartalmazza a termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos információkat is. A csomagolással és termékszállítással kapcsolatos költségekről szóló információk a webáruházban csak abban az esetben érvényesek, ha a terméket a Magyarország területén kézbesítik.

2.4. A termék megrendelése után vevő kitölti a megrendelési űrlapot a webáruházban. A megrendelési űrlap különösen a következőkről szóló információkat tartalmazza:

2.4.1. a megrendelt termékről (a megrendelt árut vevő a webáruház elektronikus „bevásárlókocsijába” helyezi),

2.4.2. a termék vételárának fizetési módjáról,

2.4.3. a megrendelt termék igényelt kézbesítési módjáról,

2.4.4. a termék szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban „megrendelés”).

2.5. A megrendelés eladónak elküldése előtt vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatait. Vevőnek egyebek mellett lehetősége nyílik a megrendelésbe táplált adatok megadása során keletkezett hibák megállapítására és javítására, és az egyes tételek elektronikus bevásárlókosárból történő eltávolítására. Vevőnek különösen a bevásárlókosárban szereplő összes termék, valamint ezek ára is megjelenik, az egyes tételek mennyisége (darabszáma), a bevásárlókosárban szereplő összes áru összege, és a megrendelt termékek szállítási költsége; a termékek árai bruttó árként jelennek meg.

2.6. A megrendelést vevő eladónak a „Megrendelés befejezése” gombra kattintva küldi el. A megrendelésben megadott adatokat eladó helyesnek tekinti. A megrendelés elküldésével vevő ajánlatot tesz az adásvételi szerződés megkötésére. Vevő fenntartások nélkül elfogadja a megrendelés napján hatályos jelen kereskedelmi feltételek minden rendelkezését, továbbá a webáruházban szereplő termékárakat is.

2.7. Eladó automatikus rendszere haladéktalanul a megrendelés átvétele után az átvételt visszaigazolja vevőnek e-mailben, mégpedig a vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésében közölt email-címen (a továbbiakban „vevő email-címe”). A visszaigazoló e-mail mellékletét képezi a kereskedelmi feltételek szövege. Ha vevő hibás email-címet adott meg, amelynek következtében a megrendelés átvételének visszaigazolása nem kézbesíthető a részére, eladó jogosult a megrendelés sztornózására.

2.8. A megrendelés átvételének visszaigazolása a 2.7 cikk szerint nem minősül az adásvételi szerződés megkötésének. Az adásvételi szerződés csak az áru elküldésének visszaigazolása kézbesítése pillanatában jön létre, amelyet eladó vevő email-címére kézbesít.

2.9. Eladó jogosult a megrendelés jellegének függvényében (termék mennyisége, a vételár nagysága, a várható szállítási költségek) vevő utólagos megerősítését kérni a megrendelésre (például írásban vagy telefonon) vagy a termékszállítási feltételek vagy fizetési feltételek adásvételi szerződéssel szembeni pontosítását vagy a feltételek módosítását. Ilyen esetben a szerződés csak a vevő megrendelésének utólagos visszaigazolásával jön létre.

2.10. Vevő tudomásul veszi, hogy eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen azokkal a személyekkel, akik korábban súlyosan megsértették az eladóval szembeni kötelezettségeiket.

2.11. Vevő elfogadja a távközlési eszközök alkalmazását az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek a távközlési eszközök használatával a szerződéskötéskor keletkezett költségei (például az internetes csatlakozás vagy a telefonbeszélgetés költségei) a vevőt terhelik, és ezek a költségek nem térnek el az alapdíjszabástól.

 1. A TERMÉKEK VÉTELÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. A termék vételára és a szállításával kapcsolatos esetleges szállítási költségeket vevő eladónak a következő módon fizetheti ki:

3.1.1. készpénzben postai utánvéttel a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen, a termék szállítótól történő átvételekor,

3.1.2. banki átutalással eladó Fio banka, a.s. bankban vezetett 2201645496/2010 számú bankszámlájára (a továbbiakban „eladó bankszámlája”),

3.1.3. készpénz nélkül GoPay fizetési rendszer révén.

3.2. A vételárral együtt vevő köteles megfizetni eladónak a termék csomagolási és szállítási költségeit a szerződésben megállapodott nagyságig. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a továbbiakban érvényes, hogy a vételár részét képezik a termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek.

3.3. Az utánvétes fizetés esetén a termék vételára annak átvételekor esedékes. Banki átutalás esetén a vételár a megrendelés átvételének visszaigazolásától, illetve a számla elküldésétől számított 3. napon válik esedékessé.

3.4. Banki átutalás esetén vevő köteles a vételárat a díjfizetés közleményével együtt átutalni. Banki átutalás esetén vevő vételár kifizetési kötelezettsége a megfelelő összeg eladó számláján történő jóváíráskor minősül teljesítettnek.

3.5. Ha vevő nem teljesíti a vételár, előleg vagy pótdíj kifizetési kötelezettségét az előírt határidőben, eladó jogosult a szerződéstől elállni az adott határidőt követő 14 napon belül. A szerződéstől való elállást eladó vevőnek rendszerint a webáruházon keresztül, esetleg e-mail üzenetben küldi el, ha a vevő és eladó közötti kapcsolattartás e-mail üzenetek formájában történt.

3.6. Eladó csak azután küldi el a terméket vevőnek, hogy a vételár jóváírásra került eladó bankszámláján. A polgári törvénykönyv 2119.§ (1) bekezdésének rendelkezéseinek alkalmazásától a felek eltekintenek. Eladó köteles a vevőnek elküldeni a terméket haladéktalanul a vételár vevő által történő kifizetése után. Erről a tényről köteles vevőt értesíteni, rendszerint a webáruházas felületen keresztül.

3.7. A termékre eladó által nyújtott esetleges árkedvezmények egymással nem kombinálhatók, és a kedvezmény csak a még nem árcsökkentett termékre érvényesíthető.

3.8. Amennyiben az üzleti kapcsolatban megszokott, vagy ezt az általánosan kötelező jogszabályok határozzák meg, eladó az adásvételi szerződések alapján teljesített fizetésekről adóügyi bizonylatokat – számlákat állít ki vevőnél. Eladó általános forgalmi adó-alany. Az adóügyi bizonylatot eladó vevőnek állítja ki és elektronikus formában küldi el vevő email-címére, esetleg papírformátumban az áruval együtt.

 1. TERMÉKCSERE

4.1. Vevő jogosult az adott termék cseréjére más méretre, színre vagy fajtára, stb., ha eladó rendelkezésére áll ilyen termék. Vevőt ez a jog csak akkor illeti meg, ha a terméket a tulajdonságai és a funkcionalitásának megállapításán kívül nem kezelte.

4.2. A termékcsere jogát legkésőbb a termék átvételétől számított 30 napon belül érvényesítheti. Amennyiben így tesz, a leszállított termékhez mellékelt űrlap révén vagy a https://outdoorlive.hu/arucsere honlapon lévő formátummal teheti meg, miszerint kéri a leszállított termék más méretű, színű, fajtájú, stb. termékre cseréjét, emellett megjelöli a csereterméket, és a cserére kijelölt terméket a nyomtatvánnyal és a számlával együtt visszaküldi eladónak a termék átvételétől számított 30 napon belül az 13.9. cikkben kiválasztott címre. A csereszavatossági jogok érvényesítésének határidői betartásához elég a terméket elküldeni a megfelelő határidő letelte előtt. A termék visszaadás közvetlen költségeit az vevő viseli.

4.3. Eladó javasolja vevőnek, hogy a csereszavatossági jogai érvényesítése előtt lépjen kapcsolatba eladóval, hogy a cseretermék raktáron van-e, ami elősegíti az ügy gyorsabb ügyintézését.

4.4. Ha a vevő által igényelt cseretermék nem áll eladó rendelkezésére, amiről eladó vevőt haladéktalanul értesíti, vevő megtarthatja az eredetileg rendelt terméket, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. A szerződéstől való elállás törvényi határideje 14 nap ebben az esetben azon a napon kezd telni, amikor eladó közli vevővel, hogy az igényelt cseretermék nem áll a rendelkezésére. Az adásvételi szerződéstől való elálláskor eladó visszaadja vevőnek a vételárat és a szállítási költségeket.

4.5. A visszaadott termék ára beszámításra kerül a cseretermék árába. Ha az eredeti termék ára magasabb volt, az új szállítmány átvételét követően vevő rendszerint banki átutalással kapja vissza az árkülönbözetet. Ha az eredeti termék ára alacsonyabb volt, eladó nem küldi el a terméket addig, amíg a vételár különbözetet vevő nem egyenlíti ki, rendszerint banki átutalással eladó bankszámlájára, vagy nem egyenlíti ki vevő legkésőbb a cseretermék átvételekor.

4.6. Ha vevő a termékcserét a saját okai miatt igényli, nem illeszkedik a mérete, más színt szeretne, stb., a kézbesített megrendelés szállítási díjait vevő fizeti. A csereigény esetén vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem postai utánvéttel küldi vissza a terméket.

4.7. Ha vevő a termékcserét amiatt kéri, mert a megrendelt termékkel szemben más méretű, színű vagy a vevő részéről felmerülő egyéb okok miatt más terméket kapott, a szállítási költségeket eladó fizeti. A csereigény esetén vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem postai utánvéttel küldi vissza a terméket.

4.8. A cserére visszaküldött terméknek sértetlen eredeti csomagolásban kell lennie, teljesen (minden tartozékával, jótállási jegyével, használati útmutatójával, stb. együtt), és a vásárlásról szóló eredeti bizonylattal, valamint függőcédulákkal együtt. Ha a fenti feltételek nem teljesülnek maradéktalanul, a csereszavatosság nem érvényesíthető.

 1. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1. Vevő az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül a következőket követő legkésőbb 30 napon belül állhat el:

5.1.1. a vevő vagy az általa megbízott harmadik személy (nem a szállító) vette át a terméket, vagy

5.1.2. a vevő vagy az általa megbízott harmadik személy (nem a szállító) vette át az utolsó terméket, ha a vevő különböző termékeket rendelt egyetlen megrendelésben, de eladó külön szállította le neki két vagy több szállítmányban.

5.1.3. megtörtént az utolsó tétel vagy azoknak egy része átvétele vevő vagy az általa megbízott harmadik személy (nem a szállító) révén akkor, ha eladó a több tételből vagy részből álló terméket részletekben szállította vevőnek.

5.2. Az adásvételi szerződéstől való elállás a kezdetektől megszűnik. A szerződéstől való elállás céljaira vevő a szerződéstől való elállásról köteles értesíteni az SJS Distrib s.r.o. (székhelye: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Szlovák Köztársaság, e-mail: info@outdoorlive.hu, telefonszám: +3 613 237 771 egyoldalú jogi művelettel (például egy postai szolgáltatásokat üzemeltető cég révén küldött papíralapú levél vagy elektronikus levél formájában). Vevő használhatja, de nem köteles használni a mellékelt mintaűrlapot is a szerződéstől való elállásra.

5.3. A szerződéstől való elállás határidőinek betartásához elegendő elküldeni a szerződéstől való elállást a szállított termékkel együtt a 30 napos határidő letelte előtt.

5.4. Vevő a terméket az Packeta.hu, 96615761, Teve utca 60, 1139 Budapest társaságnak küldi el vagy adja át személyesen. Vevő a terméket sértetlenül és használatlanul küldi vissza minden tartozékával és az összes bizonylatával együtt (vásárlási bizonylat, használati utasítás, jótállási jegy), és ha ez lehetséges, az eredeti csomagolásban (különösen cipők esetében).

5.5. Miután vevő visszaadja a terméket a kereskedelmi feltételek 5.4 pontja értelmében, eladó átvizsgálhatja a visszaadott terméket, különösen annak kiderítése céljából, hogy a visszaadott termék nem sérül, kopott vagy részlegesen kopott.

5.6. Ha vevő eláll az adásvételi szerződéstől, eladó visszafizeti neki haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül attól számítva, amikor eladó megkapta vevő szerződéstől való elállási szándékát, minden eladó által vevőtől átvett pénzösszegét, ideértve a szállítási költségeket (kivéve a vevő által utólag kiválasztott szállítási mód miatt keletkezett többletköltséget, amely az eladó által kínált legolcsóbb szállítástól eltérő). A díjak visszafizetésére eladó azonos fizetőeszközt használ, mint amit vevő a részleges tranzakció végrehajtására használt, ha vevő kifejezetten nem határozta meg másként. Ezzel vevőnek nem keletkezik semmilyen további költsége.

5.7. Eladó azonban tekintet nélkül az 5.6 cikkben megadott határidőre nem köteles elküldeni a pénzeszközt vevőnek annál korábban, mint a vevőnek kézbesíti a terméket az 5.4 cikkben kiválasztott címre.

5.8. Vevő nem viseli a termék eladónak történő visszaadással kapcsolatos költségeit.

5.9. Vevő nem vállal felelősséget a szerződéstől való elállással kapcsolatban az 5.1 cikk értelmében a termék értékcsökkenéséért a termék kezelése során, amely a termék jellegével és tulajdonságaival, illetve működőképességével való megismerkedéssel keletkezett. Ugyanakkor, ha a terméket sérülten, kopottan vagy részlegesen kopottan adja vissza eladónak, és ez a sérülés, kopás vagy részleges kopás a termék olyan kezelése következtében keletkezett, amely a tulajdonságainak és jellegének az ellenőrzésétől eltérő kezelés eredménye, felelősséget vállal eladónak a termék ezáltal okozott értékcsökkenéséért. Eladó ilyen esetben egyoldalúan beszámíthatja az értékcsökkenési igényét a vevő vételár visszafizetési igényével szemben.

5.10. Amikor eladó a polgári törvénykönyv 1829.§ (1) bekezdésének rendelkezései értelmében jogosult a szerződéstől elállni, eladó szintén jogosult a szerződéstől elállni bármikor addig, amíg vevő át nem veszi a terméket. Ebben az esetben eladó vevőnek haladéktalanul visszafizeti a vételára, banki átutalással a vevő által meghatározott bankszámlaszámra. Ha vevő nem határozza meg másként, a vételárat arra a bankszámlára utalja vissza, ahonnan a vevő az összeget elutalta.

5.11. Amennyiben az áruval együtt ajándékot is nyújtanak Vevőnek, az Eladó és Vevő között létrejött ajándékozási Szerződés létrejöttének feltétele, hogy amennyiben bekövetkezik a Szerződéstől való elállás (az Eladó vagy a Vevő részéről), az ajándékozási szerződés az ilyen ajándékkal kapcsolatban hatályát veszti, és Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt visszaadni Eladónak.

 1. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA

6.1. A termék szállítási módját vevő a webáruházban lévő lehetőségek közül választhatja ki.

6.2. Ha eladó az adásvételi szerződés értelmében a terméket a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre köteles leszállítani, vevő köteles a terméket a szállításkor átvenni. Ha vevő nem veszi át a terméket a szállításkor, felelősséggel tartozik eladónak az ezzel okozott kárért; eladó továbbá jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

6.3. Ha a vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismét kézbesíteni kell, vagy a megrendelésben eltérő módon kell kézbesíteni, vevő köteles az újbóli termékkézbesítéssel kapcsolatos költségek megfizetésére, illetve a kézbesítési móddal kapcsolatos költségek rendezésére.

6.4. A termék átvételekor a szállítótól vevő köteles ellenőrizni a termékcsomagolás sértetlenségét, és ha hibákat tapasztal, azonnal köteles jelezni a szállítónak. Ha a csomagoláson a csomagolásba történő jogosulatlan hozzáférés nyomai fedezhetők fel, vevő nem köteles átvenni szállítótól a küldeményt. A szállítólevél aláírásával vevő igazolja, hogy a terméket tartalmazó csomagolás sértetlen. Vevő szintén köteles az összes leszállított terméket ellenőrizni, és ha abban sérülést tapasztal, köteles haladéktalanul értesíteni eladót.

6.5. A felek termékszállítással kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, ha eladó ilyeneket kiadott. A szállítási költség nagysága és a termékszállítási feltételekről szóló további információk megtalálható ebben a menüpontban: https://outdoorlive.cz/zpusob-dopravy/.

 1. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1. A Szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogait és kötelezettségeit az általánosan kötelező jogszabályok (különösen a polgári törvénykönyv 1914-1925.§-ai, a 2099.-2117.§-ai és a 2161.-2174.§-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló többször módosított 1992. évi 634. sz. törvény) szabályozzák.

7.2. Eladó felelősséget vállal vevőnek, hogy a termék annak átvételekor hibátlan. Eladó különösen azért vállal felelősséget vevőnek, hogy abban a pillanatban, amikor a terméket vevő átvette:

7.2.1. rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről megállapodtak, ha hiányzik ilyen megállapodás, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket eladó vagy gyártó leírt vagy reklámozott, vagy amelyeket vevő elvárhat tekintettel a termék jellegére,

7.2.2. a termék alkalmas az eladó által közölt rendeltetési célra, vagy amelyre a terméket általában használják,

7.2.3. a termék megfelel a szerződéses vagy a bemutatott minta minőségének, ha a minőséget vagy a bemutatást a szerződéses minta szerint vagy a bemutatódarab alapján határoztak meg,

7.2.4. a termék a megfelelő minőségű, méretű vagy tömegű és

7.2.5. a termék megfelel a jogi előírásoknak.

7.3. A kereskedelmi feltételek 7.2 cikkében szereplő rendelkezéseket nem alkalmazzák az hibák miatt csökkentett áron értékesített termékekre, a szokásos kopás miatt elkopott termékekre, a használt termékre a használatnak vagy a kopásnak megfelelő hibák mellett, amellyel a termék a vevő által történő átvételekor rendelkezett, vagy a termék jellegéből következik. Vevő nem élhet a hibás teljesítésből eredő jogaival, ha vevő a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a hibáira az átvétel előtt eladó megfelelően figyelmeztette.

7.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, érvényes, hogy a termék már az átvételekor hibás volt. Vevő jogosult a hibákból eredő jogai érvényesítésére, amely a fogyasztási cikkben az átvételtől számított 24 hónapon belül jelentkezik. Ha az értékesített terméken vagy a csomagolásán, a termékhez csatolt használati útmutatóban vagy reklámban más jogszabályokkal összhangban szerepel az az idő, amíg a termék felhasználható, a minőséggarancia vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  A minőségi szavatossággal Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az áru a szavatossági idő alatt alkalmas lesz a megszokott rendeltetési célra történő használatra.

7.5. A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait eladónál érvényesíti rendszerint a webáruház révén vagy eladó székhelyén. Eladó köteles vevőnek írásbeli igazolást adni arról, mikor érvényesítette ezt a jogát, mi a reklám tartalma, és a reklamáció ügyintézésének melyik formáját igényli vevő; továbbá a reklamáció ügyintézésének dátumát és módját, ideértve a javítás végrehajtásának dátumát és a javítás idejét, esetleg a reklamáció elutasításának indoklását. Ez a kötelezettség nem érvényes az eladó által a javítással megbízott egyéb személyekre.

7.6. Vevő tudomásul veszi, hogy ezek a preventív kötelezettségei vannak:

7.6.1. A termék kiválasztásakor fontos, hogy a termék kiválasztott mérete megfeleljen a vevő igényeinek. Vevő a termék kiválasztásakor figyelembe veszi a felhasználás célját, az anyagösszetételt és a termék ápolási módjait. Csak a megfelelően kiválasztott termék feltételezi funkcionális és szortimentális szempontból a teljes használati értékét és a termék használati célját.

7.6.2. A megvásárolt termék teljes használati ideje alatt szükséges, hogy a vevő elég figyelmet szenteljen a termék alapvető használati szabályainak. Külön fontos a termék teljes funkcionalitását és élettartamát kedvezőtlenül befolyásoló tényező mérlegelése, mint például: a termék használatának túlzott intenzitása, a termék nem rendeltetési célra történő használata.

7.6.3. A további fontos feltétel a termék megfelelő állapotának és funkcionalitásának fenntartásához a rendszeres karbantartása és ápolása. Fontos tudatosítani, hogy a nem megfelelő karbantartás és ápolás csökkenti mind a funkcionalitást mind a termék élettartamát.

7.7. A reklamációk érvényesítésének módja:

7.7.1. Vevő a reklamációt a fent szereplő feltételekkel eladó címére történő elküldéssel és a reklamált hiba részletes leírásával érvényesítheti. A reklamált termék eladónál történő megvásárlását vevő a vásárlási bizonylattal igazolja, amely a reklamált termékkel együtt küld az 13.9. cikkben kiválasztott címre. A fenti bizonylat bemutatása nélkül eladó csak akkor indít reklamációs eljárást, ha megbízható módon bizonyítást nyer, hogy a reklamált terméket vevő eladónál vásárolta meg. A hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésének (reklamáció) célszerűen ráfordított költségeit a vevő téríti, ugyanakkor az elismert reklamáció esetén jogosult ezek megtérítésére. Amennyiben nem érvényesítette a költségtérítést a hiba reklamálására előírt határidő letelte után 1 hónapon belül, a bíróság nem ismeri el, ha eladó tiltakozik, hogy a térítési jogot nem érvényesítették időben.

7.7.2. A reklamációs eljárás indítványozásáról, a reklamáció megoldási módjáról, esetleg a javítási időről vevőt postafordultával értesítik.

7.7.3. Vevő a hiba közlésekor vagy a haladéktalanul a hibaközlés után közli eladóval, milyen jogot választott. A kiválasztott jogot vevő az eladó kifejezett engedélye nélkül nem módosíthatja; ez nem érvényes akkor, ha vevő a hiba javítását kérte, amely javíthatatlannak minősül.

7.7.4. A reklamációt ideértve a hibaelhárítást is haladéktalanul, de legkésőbb a reklamáció Vevő részéről történő érvényesítésétől számított 30 napon belül el kell intézni.

7.7.5. A reklamációt a 7.4 cikkben szereplő időszakban kell érvényesíteni. A reklamációt haladéktalanul érvényesíteni kell, egyébként amint a hiba jelentkezik. A termék használatát akadályozó esetleges késedelmek a hiba elmélyüléséhez, a termék elértéktelenedéséhez vezethetnek, ami a reklamáció elutasítását vonhatja magával.

7.7.6. Ha vevő jogosan rótta fel a termék hibáját eladónak, nem telik a hibás teljesítés jogainak érvényesítésére vonatkozó határidő, sem a szavatossági idő addig, amíg a vevő a hibás terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni egészen addig a napig, amíg a vevő újra köteles átvenni a terméket.

7.8. Elhárítható hibák:

7.8.1. A megszüntethető hibák olyan hibáknak minősülnek, amelyek javítással elháríthatók, anélkül, hogy a termék külsője, funkciója és minősége hátrányt szenvedne.

7.8.2. Az elhárítható hibák esetén vevő jogosult arra, hogy a hibát díjtalanul, időben és megfelelően elhárítsák.

7.8.3. A javítás végrehajtásáról eladó határoz, aki erről haladéktalanul tájékoztatja vevőt. A javítás végrehajtása után a terméket visszaküldik vevő címére.

7.8.4. Ha ez a hiba jellegére való tekintettel aránytalan, vevő és eladó megállapodhatnak a termék cseréjéről (bármilyen termékre kicserélhető). Ha a termékcsere nem lehetséges, vevő kérheti a termék arányos árcsökkentését.

7.8.5. Ha a hiba elhárítható vevő jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra, ha:

7.8.5.1. a reklamáció nem került elintézésre az érvényesítésétől számított 30 napon belül, és nem született egyéb egyezmény,

7.8.5.2. vevő az elhárítható hiba újbóli előfordulása miatt a javítás után vagy a nagyobb számú elhárítható hiba miatt nem használható a termék megfelelően. A hiba javítás után újbóli előfordulásáról akkor van szó, ha az azonos hiba, amelyet a hibás teljesítés jogai érvényesítésének határidején belül legalább kétszer elhárítottak, ismét előfordul. A terméken akkor fordul elő nagyobb számú hiba, ha a reklamáció érvényesítésének idején legalább három elhárítható hibával rendelkezik.

7.9. Elháríthatatlan hibák:

7.9.1. Elháríthatatlan hibának minősül az olyan hiba, amely nem hárítható el, vagy az elhárítása nem célszerű tekintettel minden meghatározó körülményre.

7.9.2. Ha elháríthatatlan hibáról van szó, amely akadályozza a termék hiba mentesként történő megfelelő használatát, vevő jogosult:

7.9.2.1. kérheti a termék újra, hibátlanra történő cseréjét, ha eladó rendelkezik ilyennel,

7.9.2.2. vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.

7.9.3. Ha az elháríthatatlan hiba jellege nem akadályozza a termék megfelelő használatát hibátlanként (például esztétikai hibák), és vevő nem igényli a termék cseréjét, jogosult a vételár arányos csökkentésére vagy elállhat a szerződéstől. A kedvezmény nyújtásakor figyelembe veszik a hiba jellegét, szintjét és a termék kopásának módját, a használatának hosszát és a további használatának lehetőségeit.

7.10. Vevő jogosult az arányos kedvezményre akkor is, ha eladó nem szállíthatja le neki az új, hibátlan terméket, nem cserélheti ki vagy javíthatja meg a terméket, illetve akkor is, ha eladó nem intézkedik a hiba javításáról a jogszabályban előírt határidőben, vagy a javításról történő intézkedése jelentős nehézséget okozna a vevőnek.

7.11. Vevő köteles átvenni a reklamált terméket a reklamáció elintézésének végétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, ha később került elintézésre, köteles átvenni az elintézéséről szóló értesítés átvételét követő 1 hónapon belül, ha eladó és vevő nem állapodnak meg másként. Ha vevő nem veszi át a reklamált terméket a megadott határidőben, eladó jogosult napi 285 HUF összegű raktározási költség érvényesítésére a reklamált termék átvételének időpontját követő első naptól kezdve.

7.12. Ha vevő nem veszi át a reklamált terméket 6 hónappal azután, hogy eladó értesítette őt a reklamáció elintézéséről, eladó jogosult az át nem vett terméket értékesíteni, amire vevőt a reklamáció elintézéséről szóló értesítés keretében vagy később figyelmeztette. A saját célú értékesítésre a polgári törvénykönyv 2428.§-ának rendelkezéseit alkalmazzák. Ha a reklamált termék nem adható el, vagy jelentősen sérült, eladó a 6 hónapos határidő hiábavaló letelte után a terméket megsemmisítheti vagy kidobhatja.

7.13. A felek eladó termékhibákból eredő felelősségével kapcsolatos jogokat és kötelezettséget eladó reklamációs rendje szabályozza.

 1. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. Vevő a termék tulajdonjogát a termék vételárának maradéktalan kifizetése után szerzi meg.

8.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruház részét képező programfelszerelés és más elemek (ideértve a termékkínálat fényképeit is) a szerzői jog védelme alatt állnak. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amellyel magának vagy harmadik személyeknek lehetővé teszi a webáruház részét képező programfelszerelés vagy más elemek jogosulatlan felhasználását vagy kezelését.

8.3. Vevő a webáruház használata során nem használhat olyan mechanizmusokat, programfelszerelést vagy más eljárásokat, amelyek kedvezőtlen hatást fejtenek ki a webáruház üzemeltetésére. A webáruház felületét csak olyan mértékben használhatja, amelyen nem sérti eladó más vevőinek jogait, illetve, amely összhangban áll a rendeltetési céljával.

8.4. Eladó Vevővel kapcsolatban nem kötelesen elfogadni semmilyen viselkedési kódexet a ptk. 1826.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében.

8.5. Vevő tudomásul veszi, hogy eladó nem vállal felelősséget a harmadik személyek webáruház működésébe történő beavatkozása miatt vagy a webáruház rendeltetési céljával ellentétes felhasználása miatt keletkezett hibákért.

8.6. Vevő ezennel átvállalja a körülmények változásának kockázatát a polgári törvénykönyv 1765.§ (2) bekezdésének rendelkezései értelmében.

8.7. A fogyasztói panaszokat a eladó intézi az info@outdoorlive.hu email-cím révén. A fogyasztói panaszok ügyintézésének eredményéről eladó vevő email-címére küld értesítést.

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Eladó vevő személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a tájékoztatási kötelezettségét az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződésről szóló tárgyalások és az eladó közjogi kötelezettségei teljesítésének céljaira az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 13. cikke értelmében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) egy különleges dokumentummal teljesíti.

 1. AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELKÜLDÉSE ÉS A SÜTIK MENTÉSE

10.1. Vevő elfogad az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól és bizonyos törvények módosításáról szóló többször módosított 2004. évi 480. törvény 7.§ (2) bekezdése értelmében, az üzleti információk továbbítását eladó részéről a vevő elektronikus levelezési címére vagy telefonszámára. Eladó vevő személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a tájékoztatási kötelezettségét az üzleti információk elküldésének céljaira a GDPR 13. cikke értelmében egy különleges dokumentummal teljesíti.

10.2. Vevő engedélyezi az úgynevezett sütik számítógépére mentését. Amennyiben Vevő végre tudja hajtani a vásárlást Vevő webáruházában, és teljesíteni tudja Eladó Szerződésből eredő kötelezettségeit az úgynevezett sütik Vevő számítógépére történő mentése nélkül is, Vevő az előző mondat szerinti beleegyező nyilatkozatát bármikor visszavonhatja. A süti fájlokról szóló bővebb információkról itt olvashat.

 1. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

11.1. Az eladó és vevő közötti vitás kérdéseket az általános bíróságok kezelik.

11.2. Vevő – aki egyben fogyasztó is – a fogyasztóvédelemről szóló hatályos 1992. évi 634. törvény értelmében jogosult az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták bíróságon kívüli rendezésére.  Az erre illetékes a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20, internetes honlapja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/.

11.3. A fogyasztói viták bíróságon kívüli megoldását kizárólag a fogyasztó indítványára kezdeményezik, mégpedig kizárólag abban az esetben, ha a vitát az eladó nem sikerült közvetlenül kezelni. Az indítvány attól a naptól számított 1 éven belül nyújtható be, amikor fogyasztó először érvényesítette a vita tárgyával kapcsolatos jogait eladónál.

11.4. Fogyasztó jogosult a vita bíróságon kívüli megoldásának on-line kezelésére az ODR platform révén, amely elérhető a következő honlapon: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.5. Eladó a termékek értékesítésére a vállalkozói engedélye alapján jogosult, eladó tevékenységéhez nem szükséges további engedély. A vállalkozói ellenőrzést az illetékes vállalkozói hivatal saját hatáskörében végezheti. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Nemzeti Adatvédelmi Főfelügyelet látja el. A szóló törvény szerinti kötelezettségek betartása feletti felügyeletet Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság végzi.

 1. KÉZBESÍTÉS

12.1. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos levelezést a másik szerződő félnek írásban kell kézbesíteni, mégpedig elektronikus levél, személyes kézbesítés vagy ajánlott küldemény formájában a postai szolgáltatások révén (a feladó választása szerint). Vevőnek a levelezést a felhasználói fiókjában szereplő email-címre küldik.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. Ha webáruház használatával kapcsolatos jogviszony vagy az adásvételi szerződéssel létesített jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodtak abban, hogy ezeket a magyarországi jogrend szabályozza. Ezzel nem érintik fogyasztó általánosan kötelező jogszabályokból eredő jogait.

13.2. Ha vevő külföldi személy, az adásvétellel létesült jogviszonyra vagy az internetes kereskedelme szolgáltatásainak használatával kapcsolatba keletkező jogviszonyokra a magyar jogrendet alkalmazzák. Ezzel együtt kifejezetten kizárják az ENSZ szerződésekről szóló egyezményét a termékek nemzetközi vásárlásáról.

13.3. Amennyiben a kereskedelmi feltételek bármelyik rendelkezése hatályon kívül került vagy érvénytelenné vált, az érvénytelen rendelkezés helyére olyan rendelkezés lép, amelynek értelme az érvénytelen rendelkezéshez a legközelebb áll. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívülisége nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére.

13.4. Ha vevő nem elégedett a panasza vagy a reklamációja eladó részéről történő ügyintézésével, illetve egyáltalán nem szeretne kommunikálni eladóval, jogosult a panaszaival az illetékes felügyelethez fordulni: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

13.5. Az adásvételi szerződést és a kereskedelmi feltételeket eladó elektronikus formában tárolja, ami nem férhető hozzá.

13.6. Bármilyen szokatlan megoldás (a termék nincs raktáron, más szín-, típusváltozatra vonatkozó ajánlat…) megállapodás útján kerül rendezésre a webáruház vagy más kommunikációs csatorna révén (e-mail, telefon ….).

13.7. A kereskedelmi feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállás mintanyomtatványa.

13.8. Eladó kapcsolattartási adatai:

Elnevezése: SJS Distrib s.r.o.

Címe: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Szlovák Köztársaság

E-mail: info@outdoorlive.hu

Telefonszám: +3 613 237 771

Bankszámlaszám: 11737076-23729052

Bankszámlaszám (IBAN): HU59 1173 7076 2372 9052 0000 0000

SWIFT/BIC: OTPVHUHB

13.9. A termék visszaküldésének, a termék cseréjének és a reklamáció címzettje:

Packeta.hu
96615761
Teve utca 60
1139 Budapest

13.10. Vevő a megrendelés elküldésével igazolja, hogy elolvasta ezeket a kereskedelmi feltételeket, és azokat teljes terjedelmükben elfogadja.

13.11. A jelen kereskedelmi feltételek hatályba lépésének ideje annak kihirdetési napja, vagyis 2020. augusztus 3.

Dolný Kubín 2020. augusztus 3. napján.